Velkommen til Vesteråls-Revisjon AS!

Ansatte i Vesteråls-Revisjon ASVesteråls-Revisjon AS ble stiftet i 1982. Formålet var å bygge opp en organisasjon som kunne dekke behov for revisjon og beslektede tjenester, primært i Vesterålen.

I dag har vi fortsatt de fleste kundene våre i nærområdet, men moderne teknologi gjør at vi i dag har kunder spredt over hele landet.

Selskapet er lokalt eid av følgende partnere

  • Registrert revisor/daglig leder Wiggo K. Nilsen
  • Statsautorisert revisor Hallgeir Alvestad

Det er i dag 17 ansatte i bedriften som har hovedkontor på Sortland og avdelingskontor på Stokmarknes og i Tromsø.


Vårt tjenestetilbud

Vår kundeportefølje omfatter hovedsakelig små og mellomstore foretak, og også en del større foretak/konsern. Vi har omfattende erfaring med foretak innenfor både privat og offentlig sektor uavhengig av organisering (stiftelser, organisasjoner, andre selskapsformer). Blant våre kunder finner vi følgende bransjer:


· organisasjoner og stiftelser

· fiske, fangst og fiskeoppdrett

· eiendom og eiendomsmegling

· bygg- og anleggsentreprenør

· skipsverft

· bilomsetning, bilverksted m.v.

· handel

· tjenesteyting

· hotell, restaurant, reiseliv, opplevelser

· advokatvirksomhet, konsulenttjenester

· transport

· energi

· media

· offentlig virksomhet

Vesteråls-Revisjon AS
Postboks 264
8401 Sortland

Telefon: 76 11 02 00
Telefax: 76 11 02 25
E-post: vras@vras.no
Alle foto ansatte:
Bris Studio, Sortland